ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      การจัดการความรู้
      คำสั่ง อบต. /ประกาศ
      การดำเนินงานของส่วนสวัสดิการสังคม
      ลดโลกร้อน
      การดำเนินงานของสำนักปลัด
      การดำเนินงานของส่วนการคลัง
      การดำเนินงานของส่วนโยธา
      การดำเนินงานของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของส่วนการเกษตร
      หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่าเยี่ยม
      วารสาร อบต.ท่าเยี่ยม
      กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม
      รวมหนังสือสั่งการ โบนัส
      การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

........................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 
  
 
 
  
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ม.6   [ 8/1/2559 10:35:59 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ม.5   [ 8/1/2559 10:33:10 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกสืโครงการก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งที่2   [ 8/1/2559 10:30:21 ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   [ 11/12/2558 14:36:35 ]
ราคากลาง อาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2559   [ 16/11/2558 9:36:51 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูควบคุมน้ำท่อลอดเหลี่ยมจำนวน4โครงการครั้งที่2   [ 21/7/2558 9:06:46 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(แบบปปช)ครั้งที่2.1   [ 25/6/2558 12:06:52 ]
     
 
  
        
 
 
 
โรงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปี๕๔(วัคซีนใจป้องกันภัยวัยทีน)
สามวัยไล่ยุง
วันพ่อ ๕๔
ร่วมจัดเเสดงผลงานในเวที "สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2" จัดโดยสาธารณะสุขจังหวัดพิจิตร
โครงการไหว้พระเก้าวัด
     
 
 
 
 [ 20/12/2554 14:20:25 ] ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ฯ
 
 
 
 
 [ 28/1/2558 13:37:07 ] ข้าวนาของปี2557
 [ 28/1/2558 13:32:29 ] ขยายผลแกล้งข่าวทำนาแบบประหยัดน้ำสู่เกษตร
 [ 2/12/2552 15:57:00 ] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 9/7/2552 17:24:11 ] บทสรุปของการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 9/7/2552 17:23:08 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 9/7/2552 17:22:21 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาลวันที่_24_เมษายน_พุทธศักราช_2550
 [ 30/3/2552 6:15:31 ] สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องในโอกาสนวันครู_16_มกราคม_2550
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 28099 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต 13-มีค.-15 ตอบ 0/อ่าน 189
ห้ามเข้า 20118 ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ อปท. 06-มีค.-15 ตอบ 1/อ่าน 95
ห้ามเข้า 9488 ร่วมแสดงความคิดเห็น 26-กพ.-15 ตอบ 2/อ่าน 891
ห้ามเข้า 9491 เทคนิคการสร้างความสุขในการทํางานด้วยการบริหารตนเอง (Techniques for Improving Happiness in the Workplace) คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่า…คุณมีความสุขกับงาน 22-ตค.-14 ตอบ 0/อ่าน 259
 
 
 
 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร